mallens-nat-redux

BOG/102 SIDER/ 2010
Skrevet af Dr. Damaskus
Fotografier af Michael Ersted

En kæmpemalle – menneskeædende – er løs i byen. Hr. Larsen må atter tage affære. Gru og heltedåd i MALLENS NAT

“… én del surrealistisk gyser, en del rendestenspoesi (kan noget bedre lide Hansns labyrintiske, anløbne Århus end den noget selvbevidste caféby, jeg kender), en del respektløs gymnasieblads-artikel og én del opvakt satire”, skrev Steffen B. Pedersen i Geiger.

2. udgave: Super deluxe redux incl. to extra bonushistorier med hr. Larsen og Mester Ringgade!!!!!